Hva er Ten Sing?

 

Ten Sing er et kristent ungdomsarbeid som kombinerer utfoldelse og aktivitet med ledertrening og personlig utvikling.Ten Sing er for ungdom i aldersgruppen 13-19 år. Gjennom kor, dans, drama, band, lyd/lys/bilde, program-skaping, miljø- og styrearbeid får ungdommene utfolde seg kreativt og prøve ut ulike sider ved seg selv.

Dette skjer i et trygt og inkluderende miljø, med ungt ansvar og voksent nærvær.
I Ten Sing er det deltakerne selv som er med på å forme innholdet, etter mestringsnivå, interesser og kultur. Ten Sing skal være et sted der alle blir inkludert og får muligheten til å utfordre seg selv på ulike aktiviteter.